top of page

Konsultacje

Usługi pojedynczej lub regularnych konsultacji doradztwa finansowego

  • 1 godzin(y
  • od 19 zł netto
  • Location 1

Opis usługi

"BRAK konsultacji z Ekspertami potrafi dużo kosztować każdą Firmę i gospodarstwo domowe" Konsultacje jakie świadczymy i o jakie proszą Klienci to najczęściej: 1. ocena otrzymanych z innych źródeł propozycji lub już posiadanych produktów, 2. ocena możliwości zmiany struktury finansowania (ilości, rodzajów i kwot poszcz. kredytów, leasingów, pożyczek i limitów). Często połączona z możliwością zwiększenia kwot finansowania lub oceną możliwości zmniejszenia kwot m-nych obciążeń, 3. Ocena wstępna zdolności kredytowej i/lub całej struktury bilansu i rachunku wyników firmy, 4. Ocena struktury bilansu wraz z otoczeniem biznesowym, strukturą kosztów stałych, analiza zasadności zm. struktury kosztów (np. zakup własnej nieruchomości z udziałem kredytu na tle kosztów wynajmu dotychczasowej). Konsultacje mogą więc mieć charakter pojedynczej usługi lub stałej współpracy z możliwością doboru indywidualnego zakresu usług i czasu jej trwania (forma abonamentu). WAŻNE: 1. konsultacje prowadzimy w pełnej współpracy (jeśli jest to wymagane sytuacją i zakresem) z Doradcami Podatkowymi, w tym z Księgową/ym danej Firmy aby ocena i wynik konsultacji miały jak najlepszy efekt końcowy, 2. nasze wynagrodzenie ustalamy zarówno pakietowo, ryczałtowo jak i godzinowo - kwestia ustaleń indywidualnych z Właścicielem / Zarządem Firmy / Klientem/ką. Cena konsultacji to zawsze kwestia indywidualna ale przedstawiamy poniżej warianty przykładowe: 1. Cena 19 zł / konsultację (w jednostce 1 godzina) to cena pojedynczej konsultacji / weryfikacji i oceny oferty np. ubezp. majątku czy oferty leasingu/kredytu. Kwota ta dotyczy konsultacji dokonywanej najczęściej drogą @ lub telefoniczną na którą poświęcamy 15-20 minut - a Klient/ka oszczędza czasami kilka godzin oraz często kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych, 2. Konsultacje nie wymagające wyjazdów i dokonywane zza biurka wyceniamy tylko na podstawie czasu koniecznego na skonstruowanie merytorycznej oceny i nie pobieramy za taką czynność więcej niż większa z wartości: a/ 89 zł (dla stałych Klientów 49 zł) za godzinę netto, b/ 5% zaoszczędzonych dla Klienta/ki w wyniku konsultacji. Konsultacje połączone z wjazdami podwyższają cenę o koszty dojazdu. 3. Oferujemy też pakiety abonamentowe miesięczne/kwartale/roczne na limity konsultacji w szerokim zakresie. Po bliższym poznaniu firmy jesteśmy w stanie w 48h przygotować ofertę indywidualną. Ceny zawierają się w przedziale od 49 zł do 949 zł / m-c.


Dane kontaktowe

  • Reymonta 41, Radomsko, Polska

    727 930 470

    zamowienia@cpf.info.pl

Strona usługi: Bookings Service Page
bottom of page